در حال بارگذاری ...
 • شرح مختصر طرح جا مع هفت شهر شایستگی

  مأموریت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی عبارتست از: کمک به اسلامی شدن دانشگاه‏ها از طریق تقویت اهتمام دانشگاهیان نسبت به ایفای نقش مؤثر در پیشرفت کشور و ایجاد جامعه ای متفکر، عدالت خواه، دین مدار، اخلاق گرا، قانون مدار، خودباور و علم محور. بدیهی است که تحقق اهداف فوق تنها از طریق تربیت دانش آموختگانی میسر می‏شود که در طول دوران دانشجویی خود، شایستگی های لازم برای ایفای نقش های یک فارغ التحصیل مطلوب نظام آموزش عالی ایران را کسب نموده باشند.
  هفت شهر شایستگی، عنوانی است برگرفته از الگوی فارغ التحصیل شایسته در نظام آموزش عالی ایران. در این الگو، براساس تعالیم نورانی قرآنی کریم و روایات معتبر، برای یک دانش آموختۀ دانشگاه، هفت نقش اصلی مطرح شده است که همۀ این هفت نقش، با محوریت بندۀ مؤمن خدا تعریف می شوند. منظور از این نقشهای هفت گانه، موقعیتهای خاصی هستند که یک فارغ التحصیل دانشگاهی، در زندگی فردی و اجتماعی خود در آنها قرار می گیرد و در صورتی که بتواند وظایف خود را در آن موقعیت و در نقشی که برعهده دارد، به بهترین نحو انجام دهد، قابلیت، ظرفیت، توانمندی و در یک کلمه، شایستگی کامل خود را کسب کرده است. این نقشها عبارت اند از:
  1- به عنوان بندة مؤمن خداوند، در امور عبادی و مناسک
  2- به عنوان بندة مؤمن خداوند، در برابر خودش (رشد فردی)
  3- به عنوان بندة مؤمن خداوند، در تعامل با خانواده
  4- به عنوان بندة مؤمن خداوند، در تعامل با مردم (اخلاق و تعهّدات اجتماعی)
  5- به عنوان بندة مؤمن خداوند، در فعالیتهای شغلی و اقتصادی دانش بنیان
  6- به عنوان بندة مؤمن خداوند، در قبال سیاست و حکومت
  7- به عنوان بندة مؤمن خداوند، در تعامل با طبیعت و محیط زیست

  سیمای  فارغ التحصیل شایسته  نظام  آموزش  عالی  ایران

  بر اساس این الگو که طی سالهای 1389 و 90 در جهاد دانشگاهی تدوین گردید سیمای یک فارغ التحصیل شایسته در 7 نقش ترسیم شده است. نقش¬هایی که بیانگر رشد فردی و اجتماعی دانشجو بوده و در صورتی که یک فارغ التحصیل دانشگاه بتواند وظایف خود را متناسب با آن نقشی که بر عهده دارد به بهترین نحو به انجام رساند، قابلیت، ظرفیت، توانمندی و در یک کلمه شایستگی خود را نشان خواهد داد. 
  بدیهی است یک فارغ التحصیل شایسته، برای ایفای موفقیت¬آمیز نقشهای خود باید دارای ویژگیهای خاصی باشد که مهمترین و کلیدی¬ترین این ویژگیها در اینجا ارائه شده است:
  1- بندة مؤمن خداوند در امور عبادی و مناسک
  اهتمام به انجام عبادت خالصانه و ایجاد رابطه عاشقانه با خدا، خصوصاً از طریق نمازهای واجب 
  اهتمام به انس با قرآن و بهره گیری مداوم از آن از طریق تلاوت روزانة قرآن و تدبر در آن 
  اهتمام به مودت نسبت به معصومین (ع) و تقویت پیوند روحی با آن حضرات (ع) از طریق زیارت و توسل
  اهتمام به عامل بودن نسبت به احکام شریعت خصوصاً ترک حرامها و انجام واجبات
  اهتمام به حفظ ارزشها و حدود الهی و دفاع از آن(غیرت دینی)
  اهتمام به توسعه بصیرت دینی خود و اطرافیان
  اهتمام به تعظیم شعائر الهی و حاکمیت ارزشهای اسلامی در جامعه
  2- بندة مؤمن خداوند در برابر خودش (رشد فردی)
  اهتمام به افزایش مستمر شناخت خویشتن (خودشناسی) بر پایة آموزه های اسلامی
  اهتمام به ارزیابی مستمر خویش در همه ابعاد و پرورش و تعالی پیوسته همه آنها 
  اهتمام به داشتن رفتار عقلانی در همه جا (اتخاذ تصمیم مبتنی بر عقل در همه موقعیتها) 
  اهتمام به خلاقیت و نوآوری در نگاه ها و روش ها 
  اهتمام به تقویت حس هنری و زیبایی شناسی خود
  اهتمام به سازگاری میان عقل و دل(عقل و احساس)
  اهتمام به ارتقاء مستمر آگاهی های خود، خصوصاً از طریق کتابخوانی هدفمند 
  3- بندة مؤمن خداوند در تعامل با خانواده
  اهتمام به احسان نسبت به والدین خود و والدین همسر
  اهتمام به تشکیل خانواده و تقویت انسجام آن
  اهتمام به رعایت حقوق، معاشرت نیکو، حسن خُلق و تعمیق ارتباطات عاطفی اعضای خانواده 
  اهتمام به ایجاد نسلی صالح و تربیت فرزندانی شایسته.
  اهتمام به صله ی رحم، گسترش روابط خانوادگی و کارگشائی برای اعضای خانواده و بستگان
  اهتمام به هدایت و ارشاد اعضای خانواده و بستگان 
  اهتمام به تأمین معاش و تدبیر منزل و تقسیم کار منطقی بین اعضای خانواده
  اهتمام به رعایت حقوق همسر و تعهد به تحکیم و تعمیق پیمان زناشوئی
  4- بندة مؤمن خداوند در تعامل با مردم (اخلاق و تعهّدات اجتماعی)
  اهتمام به احقاق حقوق مظلومان و مستضعفان، و کاهش فقر و محرومیت و بی عدالتی در سطح جامعه 
  اهتمام به تقویت تعامل اجتماعی و معاشرت نیکو با مردم در چارچوب اخلاق اسلامی
  اهتمام به رعایت آداب و سنن پسندیده اجتماعی متناسب با محل زندگی 
  اهتمام به کارگشائی بی منت و حل مشکلات مردم
  اهتمام به رعایت حقوق اقشار و اصناف مردم در راستای تحقق عدالت و فضل 
  اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر با رعایت اصول و آداب آن
  اهتمام به ایجاد و تقویت امید و نشاط در مردم 
  اهتمام به تکریم همه اقشار جامعه و رعایت سادگی و فروتنی در تعامل با آنها
  اهتمام به یکرنگی و صداقت و پرهیز از تظاهر و دوروئی
  اهتمام به رعایت حیا و عفت و حفظ حریم ارتباطی در روابط اجتماعی
  5- بندة مؤمن خداوند در فعالیتهای شغلی و اقتصادی دانش بنیان
  اهتمام به تولید سرمایه مادی و اجتماعی با بهره گیری از رشته تخصصی خود
  اهتمام به تبیین و حل مسأله های مورد نیاز جامعه در رشته تخصصی خود
  اهتمام به تسلط بر حجم وسیعی از دانش تخصصی رشته خود
  اهتمام به داشتن مهارت عملی در حداقل یکی از عرصه های (رسته های) شغلی مرتبط با رشتة خود 
  اهتمام به داشتن مهارت در انجام کار گروهی و ایفای نقش مؤثر در یک گروه شغلی 
  اهتمام به یادگیری مستمر و مادام العمر خصوصاً در رشته تخصصی و با توجه به اولویت های ملی و سازمانی
  اهتمام به یاد دهنده گی مستمر و مادام العمر آموخته ها و تجارب شخصی 
  اهتمام به حداقل کردن تأثیرات منفی فعالیت های تخصصی و شغلی بر فرهنگ، اجتماع و محیط زیست
  اهتمام به ایفای نقش مؤثر در شکل گیری تمدن نوین اسلامی 
  6- بندة مؤمن خداوند در قبال سیاست و حکومت
  اهتمام به مشارکت در فرایند رشد و توسعه جامعه
  اهتمام به حاکمیت قانون مداری در سطح جامعه
  اهتمام به تأثیر گذاری مثبت و حداکثری بر محیط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه
  اهتمام به حفظ و ارتقاء هویت فرهنگی جامعه 
  اهتمام به بکارگیری توان فردی خصوصاً توان علمی و تخصصی،در راستای تقویت توان دفاعی کشور در برابر انواع هجمة بیگانگان
  اهتمام به ایجاد و راهبری جریان های اجتماعی با تأکید بر بصیرت سیاسی ِ برآمده از اندیشه های امام و رهبری 
  اهتمام به گسترش آزادی های سیاسی و دفاع از حقوق اقلیت های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون
  7- بندة مؤمن خداوند در تعامل با طبیعت و محیط زیست 
  اهتمام به حفظ محیط زیست و توسعه منابع طبیعی
  اهتمام به حفظ تنوع زیستی و جلوگیری از انقراض جانداران 
  اهتمام به توسعه ی فرهنگ توجه به محیط زیست و منابع طبیعی در سطح اطرافیان و جامعه 
  اهتمام به مصرف بهینه ی منابع طبیعی 
  اهتمام به ارتقاء حس زیباشناختی فردی و جمعی نسبت به طبیعت
  اهتمام به پیشگیری و کاهش آثار منفی پدیده های ]بلایای[ طبیعی (مدیریت محیط زیست)