در حال بارگذاری ...
 • فعالیت فرهنگی درجهاددانشگاهی از نخستین روزهای شکل گیری این نهاد آغاز شده وطی سه دهه فعالیت، کارنامه درخشانی از طرح ها و برنامه های بدیع و موثر فراهم شد. از همان ابتدا جهاددانشگاهی برمبنای اهداف خود و با عنایت به مفاد اساسنامه کوشش نظام مند فرهنگی در دانشگاه ها را به عنوان گسترده ترین حوزه فعالیت های خود برگزید ومخاطب اصلی خودرا در محیط های دانشجویی، مطابق سرفصل گزینی، هدف گزاری و برنامه ریزی دامنه دار جستجوکرده است. اصل بنیادین این حوزه درهمه ابعاد یادشده، تکیه و توجه جدی به مبانی علمی و مطالعات نظری در تدوین برنامه ها وطرح های خودجوش دانشجویی وجذب مشارکت آنان در فعالیت های فرهنگی بوده است.این نهاد علاوه بر رویکرد تخصصی درفعالیت ها از طریق ایجاد مراکز ویژه و حفظ روند رو به رشد فعالیت های جاری، افتخار طراحی و ابداع ده ها جشنواره و برنامه سراسری و بین المللی را کسب کرده است. تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی، برنامه ریزی فرهنگی و تربیتی، ایجاد آمادگی فکری و افزایش دانش و بینش دینی و سیاسی در قشر جوان، بخصوص دانش آموزان و دانشجویان به منظور مقابله با غرب زدگی و انحرافات فرهنگی در چارچوب سیاست های فرهنگی کشور، رویکرد اساسی و تعیین شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جهاددانشگاهی است. در این راستا، اهداف مشخص حوزه معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی به شرح و ترتیب زیر تعیین شده است:

   • تعمیق گرایش وباورهای دینی وآگاهی سیاسی نسل جوان به ویژه دانشجویان .

  • تبلیغ وترویج‎آرمان ها وارزش های انقلاب برای مقابله با گسست نسلی وتهاجم فرهنگی.

  • رشد خلاقیت وپرورش استعدادهای هنری و ادبی نسل جوان به ویژه دانشجویان .

  • تقویت مشارکت فعال جوانان به ویژه دانشجویان در مسائل سیاسی واجتماعی کشور.

  فعالیت های فرهنگی جهاد به شش سر فصل : فرهنگی هنری ، دینی ـ قرآنی، فرهنگی ادبی ، کتاب و کتابخوانی، سیاسی اجتماعی و فعالیت های فراغت، تفکیک شده است .